2016


 Raporty

Raport o stanie jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach – stan na rok 2016

Opracowanie wyników badań i ocena stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu w OSN według danych z 2016 roku - tom 1 - opracowanie tekstowe

Załączniki