Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Program badań > Gromadzenie wyników

Gromadzenie wyników

Wydruk, pdf

Wyniki badań gromadzone są na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w bazie Monitoring wód podziemnych, która funkcjonuje w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. Corocznie GIOŚ otrzymuje wyniki badań jakości zwykłych wód podziemnych wraz z klasyfikacją jakości wód podziemnych w punktach badawczych oraz oceną stanu jednolitych części wód podziemnych, skąd przekazywane są do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Krajowego Zarządu Gospodarki wodnej, który udostępnia je Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest dysponentem wyników badań monitoringowych. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy po uzyskaniu zgody GIOŚ udostępnia wyniki badań zainteresowanym instytucjom po kosztach przygotowania tych danych. Wyniki badań były już publikowane przez PIOŚ/GIOŚ w serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska:

  • 1994 – Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w latach 1991–1993 (sieć krajowa)
  • 1996 – Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w latach 1991–1995 (sieć krajowa)
  • 1998 – Stan jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1996–1997
  • 2003 – Stan jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1998–2002
  • 2010 – Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2007 roku
  • 2011 – Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010 roku.

Przeczytaj treść ponownie