Gromadzenie wyników


Wyniki badań gromadzone są na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w bazie Monitoring wód podziemnych, która funkcjonuje w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. Corocznie GIOŚ otrzymuje wyniki badań jakości zwykłych wód podziemnych wraz z klasyfikacją jakości wód podziemnych w punktach badawczych oraz oceną stanu jednolitych części wód podziemnych, skąd przekazywane są do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Krajowego Zarządu Gospodarki wodnej, który udostępnia je Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest dysponentem wyników badań monitoringowych. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy po uzyskaniu zgody GIOŚ udostępnia wyniki badań zainteresowanym instytucjom po kosztach przygotowania tych danych. Wyniki badań były już publikowane przez PIOŚ/GIOŚ w serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska:

Odnośniki