2009

Raporty

Ocena stanu chemicznego wybranych JCWPd wg danych z 2009 r. CZĘŚĆ I

Ocena stanu chemicznego wybranych JCWPd wg danych z 2009 r. CZĘŚĆ II

Ocena stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu pochodzenia rolniczego wg danych z 2009r. (w tym tabele)


Załączniki