Wyniki badań 2000 - 2007

Podmioty wykorzystujące udostępnione dane są zobowiązane do podawania źródła udostępnionych danych w następujący sposób: „opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (czerwiec 2020).


 Zestawienie tabelaryczne z badań wskaźników fizykochemicznych:

Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją wód podziemnych:

OBJAŚNIENIA